top of page
  • Time Well Spent Sweden

Digital etik i fokus på ny techkonferens

I maj 2019 arrangerades Mind the Gaps, en ny konferens för den svenska techbranschen med fokus på digital etik. Vi har träffat Tadeáš Peták, en av initiativtagarna bakom arrangemanget. Det visar sig att branschen bubblar av tankar och idéer om hur vi kan förena ny teknik med mänskligt välbefinnande – den stora utmaningen är få ut budskapet till de som behöver höra det.


Vår uppmärksamhet har blivit en handelsvara. Många internetföretag mäter numera sin framgång i hur lång tid vi användare stannar kvar framför skärmen.


En följd av jakten på vår uppmärksamhet är att vi får allt svårare att fokusera. När dygnets vakna timmar fylls av ständig digital stimulans sker det till priset av eftertänksamhet och koncentration. Många märker att de har svårt att läsa böcker eller se en hel film från början till slut utan att plocka upp mobilen.


Utöver vår uppmärksamhet köpslår företagen också om vår data: information om vilka vi känner, hur vi beter oss och vad vi tycker om. Algoritmerna känner oss snart bättre än någon annan – och kan därmed servera oss ett alltmer oemotståndligt digitalt flöde.


Samtal om bieffekterna av vår digitaliserade tillvaro förs nu på många håll. Även bland personerna som utvecklar de appar och tjänster där vi spenderar allt mer av vår tid.


Digitaliseringens baksidor – från insidan

Vi har träffat Tadeáš Peták, som arbetar inom techbranschen och är medarrangör av

Øredev, en årlig konferens för mjukvarutvecklare. Förra året kom frågor om digitala negativa effekter upp flera gånger i samtalen mellan föreläsningarna. Många branschkollegor hade, oberoende av varandra, börjat fundera allt mer på digitaliseringens baksidor. Något som Tadeáš själv reflekterat över sedan länge.


- Jag har alltid älskat böcker, berättar Tadeáš. Men för några år sedan märkte jag att jag hade påtagligt svårare att prioritera läsning. Istället hade jag börjat lägga mycket mer tid på att sitta framför skärmar. Jag frågade några vänner om deras upplevelser, och de flesta sa samma sak: ”Jag vill läsa, men det går knappt. Jag har blivit mycket sämre på att fokusera.”


Branschen behöver ta ett större ansvar

Samtalen med vänner och branschkollegor ledde fram till ett nytt initiativ: Mind the Gaps, en konferens med fokus på hur digital teknik påverkar vårt välbefinnande. Namnet kommer från en önskan att få bort luckorna mellan människor som kan uppstå när man designar nya techprodukter. Exempelvis luckan mellan avsändare och mottagare, eller mellan vad man tror sig veta om användaren och hur det faktiskt ligger till i verkligheten.


- I maj 2019 arrangerade jag och några kollegor den första upplagan av Mind the Gaps i Malmö. Vi fick bekräftat att många som arbetar med digital teknik vill bidra till att göra något åt den stress, fokusbrist och isolering som verkar hänga ihop med digitaliseringen. Internet är i grunden något fantastiskt, men vi behöver nog börja ta mer ansvar för hur vi ska utveckla det i framtiden.


Vad pratade ni om på konferensen?

- Många olika saker. Dels förde vi samtal på ett övergripande plan, exempelvis om det är önskvärt med utveckling för saken skull, eller om det är dags att stanna upp och jobba mer med eftertanke. Dels pratade vi om hur vi kan bygga digitala lösningar som hjälper oss att känna mening, samhörighet och ligga i linje med våra långsiktiga mål, inte bara vad som känns rätt för stunden.


Mer än bara skärmtid

Bland talarna fanns representanter från många fält. Exempelvis fick psykologer och filosofer dela scen med produktägare och interaktionsdesigners, vilket ledde till många intressanta samtal och möten. Det blev samtidigt uppenbart hur stort och komplext problemet är.


- Något som blev tydligt under Mind the Gaps var att urspårad skärmtid och fokusbrist är en del av ett större sammanhang: digital etik. Det är ett stort fält, där även saker som ”AI bias” ingår – problemet med att vi för över våra egna fördomar till artificiella intelligenser. Exempelvis rekommenderar AI-algoritmer i USA strängare straff till icke-vita personer, och ”smarta kameror” är bättre på att känna igen vita. Hur AI:n beter sig beror på vilken data vi förser programmet med, så därför behöver vi fundera ordentligt på vilken data vi väljer att använda.


Det gäller att mäta rätt saker

Under dagen kom man också in på frågor om mätning. Att vara “datadriven” har blivit ett modebegrepp i branschen, vilket innebär att man tar sina beslut utifrån det som är mätbart snarare än magkänsla. Men beroende på vad vi väljer att mäta kommer vi att fokusera på olika saker, förklarar Tadeáš. En tjänst som mäter framgång i försäljning eller annonsvisningar kommer att göra allt för att maximera just de mättalen. Det som inte mäts – som välmående, gemenskap eller meningsfullhet – blir irrelevant och osynligt.


- Joe Edelman, en av våra talare, var med och grundade Couchsurfing. Det är en hemsida där personer på resa kan hitta sovplatser hemma hos andra, och där du själv kan hitta en soffa att sova på. Eftersom Couchsurfing är gratis var de tvungna att mäta framgång på ett annat sätt än i pengar. Då blev det tydligt att välmående bland användarna var det mest naturliga mättalet – eller ”time well spent” om man så vill! Frågan är hur vi kan använda liknande mättal för en vinstdrivande verksamhet? Går det ens? Som du märker hamnar diskussionen snabbt i helt andra ämnen, som politik och samhällsekonomi. Det är komplext, men intressant.


Vilka i branschen tror du har störst möjligheter att påverka utvecklingen?

- I nuläget skulle jag säga designers. Det är de som bestämmer hur gränssnitten där vi använder de digitala tjänsterna ska se ut, och om de ska utnyttja sårbarheter i våra stenåldershjärnor eller inte. Som tur är så är också de som jag upplever har störst intresse för de här frågorna.


Programmerare kommer in i bilden när det exempelvis handlar om AI och maskinlärande algoritmer, vilket blir en alltmer viktig aspekt. De, och alla andra i branschen, kommer att behöva ta ett allt större ansvar för det de producerar.


Att övertyga beställaren

Men i slutändan är det kanske ändå beställaren som har störst möjlighet att påverka framtiden. Det är de som betalar för att nya produkter och tjänster ska utvecklas, och som har kontroll över affärsmodellen.


Hur gör man en beställare mer medveten om etiska frågor?

- Det finns flera verktyg man kan använda, särskilt i början av ett projekt. Exempelvis The Tarot Cards of Tech, som gör det lättare att fundera över hur en digital produkt kan påverka samhället, individen och miljön. Kortleken innehåller frågor i stil med ”Hur skulle en person med onda avsikter kunna missbruka din produkt?” och ”Vad är den värsta löpsedeln om din produkt som du kan föreställa dig?”


Ingen motsättning mellan etik och vinst

Att formulera sig i termer av riskbedömning ett bra sätt att få igång en diskussion, enligt Tadeáš. Om man bara pratar om ”att göra rätt” finns risken att det skapas ett motsatsförhållande mellan ekonomi och etik.


Men stämmer det? Att man måste välja mellan att vara etisk och tjäna pengar?

- Nej, det gör ju inte det. Forskningen visar att företag som tar ett etiskt ansvar också är mer framgångsrika, särskilt i längden. Det finns flera bra sammanställningar om det här, bland annat på sidan ”Ethics Pays”.


Vägen framåt

Vad upplever du som den största utmaningen för att komma framåt i den här frågan?

- Något som blev uppenbart under Mind the Gaps är att frågan om digital etik är väldigt kontextspecifik, berättar Tadeáš. Inom olika branscher och sektorer så arbetar man på olika sätt. Olika delar av ämnet är intressant för olika personer beroende på vilken del av techbranschen de jobbar i.


- Och att prata om frågan på ett sätt som är begripligt och intressant för beställaren är kanske det allra svåraste. En väg dit kan vara att digital etik kommer upp oftare i det offentliga samtalet och blir en viktig fråga för oss alla. Det får inte vara något som bara berör de redan invigda.


Var tycker du att den som jobbar i techbranschen ska börja om man vill engagera sig?

- Det finns flera bra verktyg att börja utforska för att lära sig mer och starta diskussioner med andra. Utöver Tarot Cards of Tech finns exempelvis Consequence Scanning – en agil metod för att förutse oönskade effekter av digitala produkter på samhällen eller individer. Och Human Systems, en mötesplattform som handlar om hur vi kan skapa appar och sociala nätverk som stärker meningsfulla kopplingar mellan människor.


Vad är nästa steg för Mind the Gaps?

Vi kommer snart att publicera videos från årets konferens, och ta fram kompletterande material som täcker in alla intressanta saker som dök upp i samtalen mellan föreläsningarna. Sedan börjar vi förbereda oss för att köra en ny upplaga av Mind the Gaps nästa år.


Tack Tadeáš, då ses vi på Mind the Gaps 2020!


Läs mer:


Comentarios


bottom of page