top of page
Intervju med Sofia Svanteson

Ur flera perspektiv har vi makten i våra egna händer

Sofia Svanteson är vd och medgrundare till Elsa Science. Hon är ingenjör och framgångsrik entreprenör inom tech-branschen – och tänker ibland att hon skulle vilja bo i en skog, på ett berg, helt nedkopplad.
 

2001 grundade Sofia Svanteson den digitala designbyrån Ocean Observations. Konsultbolaget var pionjärer inom användarvänliga gränssnitt i smartphones och hjälpte stora mobiltillverkare, till exempel Samsung, att designa mobilens basfunktioner. 

Dryga decenniet senare satt Sofia i Digitaliseringskommissionens expertgrupp och var keynote-talare på konferensen Brilliant Minds. Hon såg teknikens alla möjligheter – men också baksidan av myntet.

 

Vi pratar med Sofia om utmaningarna med den digitala revolutionen och hur man kan hitta lösningar som hjälper oss att återta makterna över vår tid och uppmärksamhet.

Sofia Svanteson [1891] - Foto Christian

Vilken utmaning ser du med den digitala revolutionen?

– Jag tror den intensiva närheten, och möjligheten att ständigt bli uppdaterad, är den stora utmaningen, säger Sofia.

Sofia berättar hur hon tänkte när hon arbetade med mobila tjänster i slutet av 1990-talet.

 – Då förutspådde jag faktiskt inte att mobilen skulle kunna bli som en drog. Men att det skulle påverka oss i den utsträckning som sker idag hade jag inte kunnat föreställa mig.

Hon kommenterar sitt eget mobilanvändande och säger:

– Trots att jag stänger av alla notiser, så tar jag ofta upp den helt reflexmässigt och kollar mejl. Så har jag aldrig hållit på med min dator. 

När Sofia säger att hon ibland skulle vilja “bo i en skog, på ett berg, helt nedkopplad” förstår vi henne precis.

Vi vill inte att du ska stanna länge i Elsa-appen

– vi vill begränsa appen till det som ger mening för din hälsa.

I dag är Sofia Svanteson vd för Elsa Science, ett bolag som utvecklar digitala verktyg för egenvård vid kronisk sjukdom. Elsa-appen tydliggör sambandet mellan livsstil, medicin och patientens välmående. Det är ett verktyg som hjälper användaren att leva med sin sjukdom, och samtidigt ett verktyg som kan hjälpa vårdgivarna att bättre förstå sina patienter. 

– På Elsa måste vi hela tiden fråga oss vad som är meningsfullt när en människa försöker förstå sin hälsa och sin sjukdom.

Sofia säger att arbetet med att utveckla Elsa-appen handlar om att hitta en balans. Appen ska locka och informera på ett sådant sätt att användaren blir positivt överraskad över all nyttig information, men tjänsten ska inte kräva att användaren loggar in långa stunder varje dag.

– Vi vill inte att du ska stanna länge i Elsa-appen. Vi vill begränsa appen till det som ger mening för din hälsa. Det får inte bli som ett spel där man går in och tittar hela tiden.

 

Du har tydliga värderingar och designmål. Tycker du att apputvecklare generellt behöver tänka mer på användarnas tid?

 – Till viss del, ja. 

Samtidigt säger Sofia att det krävs oerhört mycket för att en app ska bli beroendeframkallande. 

– Att skapa en applikation som gör att du vill logga in och titta på den var och varannan minut är fruktansvärt svårt. Jag tror inte apputvecklare överlag behöver vara oroliga att hamna där.

Hur ser du på produkterna du designade på Ocean Observations? Hur känns de lösningarna i dag, i ett Time Well Spent-perspektiv? 

– Vi var en byrå som oftast jobbade med grundtjänsterna i mobilen, till exempel mejl- och kalenderapplikationer. Vi designade ofta hela operativsystemet ­– främst basfunktioner som är nyttiga för alla. Och det här gjorde vi fram till cirka 2013, när mobilanvändandet var på rimliga nivåer. Visst tänkte vi på att inte skapa för många notiser på ”locked screen” för att inte störa användaren. Men att vi skulle spendera för mycket tid i mobilen var inte ett begrepp då. Ingen – eller väldigt få – hade kunnat förutspå utvecklingen fram till idag.

När de här tjänsterna designades från början så var “att kapa
människors belöningssystem” inte ett begrepp.

Tycker du att det är okej att till exempel Facebook och Instagram kapar vår uppmärksamhet?

– När de här tjänsterna designades från början så var “att kapa människors belöningssystem” inte ett begrepp. Nu har teknikutvecklingen bidragit till att vi har en helt annan situation och mycket har skett kring affärsmodellerna. Då kan man tycka att techjättarna borde fatta ett nytt beslut för människors bästa. Men så länge deras aktieägare inte har det intresset kommer det vara i princip omöjligt att få till en större förändring. Det är så världen funkar.

– Det är svårt för de bolag som byggt upp hela sin affärsmodell kring att fånga vår uppmärksamhet. Gör de rätt eller fel? Ur ett välmåendeperspektiv är det såklart fel. Men om de skulle göra en radikal förändring kanske det slutar med att 10 000-tals människor förlorar sina jobb. Det vore intressant att få veta om alla dessa människor skulle kunna bygga tjänster som påverkade oss på ett mer positivt sätt.

 

Vi behöver visa att vi blivit så trötta på ständigt få vårt belöningssystem 

kapat att vi inte orkar mer.

Men om vi användare ställer krav på andra produkter – tror du att techjättarna kommer att ändra sig då?

– Ja, men jag tror vi användare måste klara av att ändra vårt beteende. 

​Sofia menar att vi användare inte förstår de enorma belöningseffekterna som vi till exempel får av sociala medier. 

– Vi behöver visa att vi blivit så trötta på ständigt få vårt belöningssystem kapat att vi inte orkar mer. Utifrån det perspektivet har vi ju makten i våra egna händer. Men hur mobiliserar man det och när har vi nått gränsen?
 

– Man måste också tänka på det är otroligt svårt att sluta om man inte får ersätta vanan med något annat. Jag tror inte att det är ett hållbart alternativ att bara ta bort ett barns mobil och säga ”du får inte använda den”. Vi måste ersätta den med något. Vi måste tänka: Vad finns det istället som den här personen tycker är minst lika belönande? Lösningen måste på något sätt vara att göra det lika fängslande att röra på sig och att umgås på annat sätt än genom skärmen.

Hur hittar vi alternativ? Hur återtar vi makten över vår tid och vår uppmärksamhet?

Sofia menar att vi måste utbilda eller stötta föräldrar, t.ex. med appar, som syftar till mer gemenskap och rörelse. Vi måste förklara för familjer varför det är viktigt att leka fysiskt tillsammans, röra på sig och äta rätt för att må bra längre fram i livet.

– Vi behöver nå ut till unga och få dem att verkligen förstå det. Här kan vi dra nytta av  ”influencers” som förmedlar budskapet, och det måste göras på ett extremt trovärdigt sätt.

Hon återkommer till belöningseffekten.

– Vi känner till vikten av att röra oss och leva hälsosamt för att minska risken för kroniska sjukdomar. Att vänja barn, redan vid 1–2 års ålder, att de alltid har paddan om de får tråkigt, det blir inte bra. Jag tror inte barn som växte upp på 70-talet hade jättetråkigt, eller tog skada av att faktiskt ha sjukt tråkigt ibland. Det går att förlita sig på sin egen hjärna för att uppleva något roligt och erhålla belöningseffekten.

Jag tror att det är viktigt att vi jobbar med prevention

i vårt digitala samhälle i stort.  

 

Kan det här det bli en klassfråga?

​– Ja, fast inte nödvändigtvis en fråga utifrån socioekonomisk klass, utan snarare en intellektuell klassfråga. Barn till medvetna föräldrar kommer sannolikt ha bättre förutsättningar. Barn till föräldrar som inte är bra förebilder på grund av att de själva använder mobilen ofta, eller som inte ger tillräckligt med stöd och uppmärksamhet – till exempel för att de jobbar mycket eller använder tekniken som “barnpassning” – kan få det svårare.

Sofia säger att samhället måste ta sitt ansvar så att vi inte blir beroende av det digitala, och alla som designar digitala tjänster måste tänka till.

– Jag tror att det är viktigt att vi jobbar med prevention i samhället i stort. Vi jobbar med prevention för att vi inte ska få livsstilssjukdomar och på samma sätt behöver vi jobba med vår digitala livsstil.

Vilken roll spelar Time Well Spent-rörelsen?

​– Jag tror att Time Well Spent kan vara en inspiratör som gör att techbolag får upp ögonen och blir nyfikna och engagerar sig i frågan. Skulle man koppla ihop Time Well Spent med en preventionsrörelse för hälsa så kan man få ännu mer kraft.

Här drar Sofia en parallell till klimatrörelsen. 

– Det behövs kanske någon som Greta Thunberg för att det ska bli en global debatt. Det behöver börja på gräsrotsnivå. Kanske kan det bli en debatt på högre nivå om många ungdomar börjar engagera sig i frågan.

bottom of page